رضا اسکروچی

تحصیل در رشته پزشکی در کشور ایتالیا

سوابق علمی

  • تحصیل در رشته پزشکی در کشور ایتالیا (در حال تحصیل)
  • کارشناسی ارشد روان­شناسی بالینی انستیتو روانپزشکی تهران
  • کارشناسی روان­شناسی دانشگاه شیراز

زمینه ­های مشاوره

  • اختلال­های اضطرابی
  • افسردگی
  • تونبخشی نقایص شناختی در زمینه (وسواس، سایکوز و اعتیاد)

 

سوابق اجرایی

  • کار بالینی در انستیتو روانپزشکی تهران تهران- ایران
  • درمانگر کلینیک روانشناسی خصوصی تهران- ایران
  • مدرس دروس روانشناسی
  • مسلط به زبان فارسی و انگلیسی
فهرست