سیده الناز موسوی

دکتری تخصصی (Ph.D) روانشناسی بالینی (عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان)

سوابق علمی

 • کارشناسی: روانشناسی عمومی دانشگاه زنجان
 • کارشناسی ارشد: روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، انستیتوی روانپزشکی تهران
 • دکتری تخصصی: روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران

زمینه­های مشاوره

 • مشکلات ارتباطی و بین فردی
 • اختلالات اضطرابی
 • زوج درمانی (مشاوره پیش از ازدواج، غنی سازی روابط زوجین، مداخله در خیانت، مداخله در طلاق)

سوابق اجرایی

 • سابقه کار روان درمانی و اجرای تست های روانشناختی در کلینیک روانشناسی بیمارستان طالقانی تهران.
 • سابقه کار رواندرمانی در درمانگاه احمدی وابسته به بیمارستان امام حسین تهران.
 • سابقه کار روان درمانی در کلینیک سیدالشهدای مرکز بهداشت ازگل.
 • سابقه کار روان درمانی در بخش روانپزشکی بیمارستان طالقانی تهران.
 • سابقه کار و فعالیت های روانشناختی در مرکز دارالاکرام.
 • سابقه همکاری به عنوان همتایار در مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران.
 • سابقه همکاری به عنوان روان درمانگر در مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران.
 • سابقه همکاری به عنوان برگزار کننده کارگاه در مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران.
 • سابقه فعالیت و مشاوره در اجرای کارگاه های روانشناسی در جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی.
 • سابقه تدریس به مدت 18 ساعت در کارگاه شناختی- رفتاری در موسسه آنیسا.
 • سابقه تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان.
فهرست