لیلا سالک ابراهیمی

دکترای تخصصی روانشناسی بالینی

استادیار روانشناسی بالینی گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

سوابق علمی

 • کارشناسی: روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سراسری تبریز
 • کارشناسی ارشد: روانشناسی بالینی، انستیتو روانپزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • دکترای تخصصی: روانشناسی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

زمینه­های مشاوره

 • اختلالات هیجانی کودکان، نوجوانان و بزرگسالان با رویکرد شناختی-رفتاری

سوابق اجرایی

 • عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
 • عضو انجمن روانشناسی ایران
 • عضو انجمن علمی دانشجویی دانشکده روانشناسی دانشگاه تبریز
 • عضو هیأت تحریریه فصلنامه طنین روان
 • عضو کمیته پژوهشی انستیتو روانپزشکی تهران
 • رابط فرهنگی در معاونت دانشجویی- فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • همتایار مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • همکاری با جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی در طراحی راهبردهای آموزشی مجموعه
 • روانشناس مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • روانشناس کلینیک روانشناسی بیمارستان طالقانی تهران
 • روانشناس درمانگاه احمدی تهران
 • روانشناس بخش روانپزشکی بیمارستان طالقانی تهران
 • روانشناس مرکز بهداشت سیدالشهدای ازگل وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
 • روانشناس مرکز مشاوره خرد تبریز
 • روانشناس کلینیک امام خمینی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 • همکاری باجمعیت آموزشی خیریه قلبهای سبز تبریز
 • همکاری با جمعیت امداد دانشجویی- مردمی امام علی(ع)
 • همکاری با مرکز حمایت از کودکان بی سرپرست دارالاکرام تهران
 • همکاری با شبکه یاری کودکان کار
 • همکاری با مؤسسه توانمندسازی کودکان و زنان آسیب دیده اجتماعی مهر و ماه تهران
 • مدرس درمان شناختی رفتاری به دستیاران روانپزشکی دانشگاه علم پزشکی تبریز
 • مدرس روانشناسی زن و خانواده به دانشجویان کارشناسی ارشد مامایی دانشگاه علم پزشکی تبریز
 • مدرس بهداشت روان به دانشجویان کارشناسی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 • مدرس آسیب شناسی روانی پیشرفته به دانشجویان کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه تبریز
 • مدرس فنون مصاحبه تشخیصی به دانشجویان کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه تبریز
 • مدرس کارگاه مهارت های ارتباطی به اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 • مدرس کارگاه درمان شناختی رفتاری اختلالات هیجانی کودکان در مرکز مشاوره آنیسای زنجان
 • مدرس کارگاه مهارتهای زندگی کودک و نوجوان در مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • مدرس کارگاه آموزش مهارتهای فرزندپروری در مدرسه نیکان وابسته به انجمن حکمت تبریز
 • مدرس کارگاه مهارت های زندگی کودک و نوجوان در مدرسه نیکان وابسته به انجمن حکمت تبریز
 • همکاری با مؤسسه کنکور خلیلی
 • همکاری با مؤسسه کنکور سنا
 • طراح سؤالات کنکورهای آزمایشی آموزشگاه کنکور سنا
 • مترجم کتاب با عنوان غلبه بر مشکلات کنترل تکانه، برنامه درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری، انتشارات ارجمند (در نوبت چاپ)
 • مترجم کتاب راهنمای آموزش مدیریت والدین، انتشارات علوم پزشکی شهید بهشتی (زیر چاپ)
 • مترجم کتاب راهنمای درمانگر درمان فراتشخیصی اختلالات هیجانی کودکان، انتشارات ابن سینا
 • مترجم کتاب راهنمای درمانگر درمان فراتشخیصی اختلالات هیجانی نوجوانان، انتشارات ابن سینا
 • مترجم کتاب تمرین درمان فراتشخیصی اختلالات هیجانی کودکان، انتشارات ابن سینا
 • مترجم کتاب تمرین درمان فراتشخیصی اختلالات هیجانی نوجوانان، انتشارات ابن سینا
 • مؤلف فصلی با عنوان “نگاه شناختی- رفتاری و تلویحات درمانی به یک مورد بیمار بستری در بخش روانپزشکی بیمارستان روزبه با سابقه فرزندکشی” در کتاب با عنوان “وقتی فرزندانم به خواب رفتند”، انتشارات ابن سینا
 • مترجم کتاب با عنوان وقتی کودکان از مدرسه امتناع می کنند، انتشارات ارجمند (در نوبت چاپ)
فهرست