مهسا ملکی مجد

دکتری تخصصی (Ph.D) روانشناسی (در حال تحصیل)

سوابق علمی

  • دکتری تخصصی روان­شناسی (در حال تحصیل): دانشگاه الزهرا (س)
  • کارشناسی ارشد روان­شناسی: دانشگاه علامه طباطبایی
  • کارشناسی روان­شناسی: دانشگاه رازی کرمانشاه

زمینه­های مشاوره

  • مشکلات زوجی و روابط بین فردی
  • اختلالات هیجانی ( اضطراب، وسواس، افسردگی)

سوابق اجرایی

  • روانشناس موسسه خیریه نوجوانان بی سرپرست
  • روانشناس مرکز مشاوره دانشگاه الزهرا (س)
  • روانشناس مرکز مهر ایرانیان
فهرست