علی ابراهیمی

دکتری تخصصی (Ph.D) روانشناسی بالینی (در حال تحصیل)

سوابق علمی

 • کارشناسی: روانشناسی بالینی دانشگاه تبریز
 • کارشناسی ارشد: روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، انستیتوی روانپزشکی تهران
 • دکتری تخصصی: روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی بهزیستی و توانبخشی تهران، دپارتمان روانشناسی بالینی (در حال تحصیل)

 زمینه های مشاوره

 • مسائل ارتباطی و بین فردی
 • شخصیتی
 • اختلالات خلقی
 • اختلالات اضطرابی
 • زوج درمانی
 • اختلالات دوران کودکی و نوجوانی
 • ارزیابی‌های روانشناختی (شخصیتی و هوشی)

تجارب کاری و بالینی

 • عضو انجمن روانشناسی بالینی ایران
 • روانشناس بالینی کلینیک تخصصی نظام مافی – تهران- ایران
 • عضو و موسس مشاوره و رواندرمانی آنلاین آرکا
 • روانشناس بالینی مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی تهران – تهران- ایران
 • روانشناس بالینی بیمارستان تخصصی توانبخشی رفیده – تهران- ایران
 • روانشناس بالینی بیمارستان تخصصی رازی (درمان گروهی با  بیماران دارای  اختلال مصرف مواد) – تهران- ایران
 • روانشناس بالینی مرکز مشاوره دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی– تهران- ایران
 • روانشناس بالینی مركز توانبخشي اسماء– تهران- ایران
 • روانشناس بالینی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی انستیتوی روانپزشکی تهران (کار درزمینة اختلالات دوران کودکی و نوجوانی) – تهران- ایران
 • کار خصوصی در کلینیک (private practice) – تهران- ایران
 • مدرس درس رشد دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی– تهران- ایران
 • مشاور تحصیلی درزمینة کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی وزارت بهداشت
فهرست