مشاوران ما

با مشاوره آنلاین آرکا، شما میتوانید با هزینه بسیار پایین تر از مشاوره حضوری و بدون سپری کردن وقت در خیابان های پرترافیک، مشاوره دریافت کنید.

قاسم عبدل پور

دکتری تخصصی روان­شناسی بالینی­­­ (در حال تحصیل)

محمد نصیری

دکتری تخصصی (Ph.D) روانشناسی سلامت (در حال تحصیل)

مهدی بخشی زاده

دکتری تخصصی: روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، انستیتوی روانپزشکی تهران

علی ابراهیمی

دکتری تخصصی (Ph.D) روانشناسی بالینی (در حال تحصیل)

رضا اسکروچی

کارشناسی ارشد روان¬شناسی بالینی انستیتو روانپزشکی تهران

پریسا گنجه

دکتری تخصصی آسیب شناسی رشدی دانشگاه گوتینگن آلمان

اگر در حال حاضر، خودتان یا فرد دیگری در شرایط خیلی بحرانی قرار دارید (احتمال آسیب رساندن به خود و افراد دیگر) لطفا از این سایت استفاده نکنید و بااین شماره ها تماس بگیرید.

اورژانس شهری: 115 –  اورژانس روانپزشکی تهران: 44508200-021 – صدای مشاور: 1480 – اورژانس اجتماعی: 123

فهرست