محمد نصیری

 دکتری تخصصی (Ph.D) روانشناسی سلامت  (در حال تحصیل)

سوابق علمی:

 • کارشناسی: روانشناسی بالینی دانشگاه تبریز
 • کارشناسی ارشد: روانشناسی بالینی، دانشگاه تبریز
 • دکتری تخصصی: روانشناسی سلامت، دانشگاه خوارزمی تهران (در حال تحصیل)

زمینه های مشاوره:

 • مسائل ارتباطی و بین فردی
 • اختلالات وسواس، افسردگی و اضطراب
 • زوج درمانی
 • آموزش مهارتهای زندگی
 • سازگاری با بیماری های مزمن

تجارب کاری و بالینی: 

  • عضو و موسس مشاوره و رواندرمانی آنلاین آرکا
  • عضو انجمن روانشناسی ایران
  • روانشناس بالینی مرکز مشاورة دانشگاه رشدیه – تبریز- ایران
  • کار خصوصی در کلینیک (private practice) – تبریز- ایران
  • مدرس دانشگاه- تبریز- ایران
  • مشاور تحصیلی درزمینة کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی وزارت علوم
  • برگزاری کارگاه­های روان­شناختی در موسسات آموزشی و دانشگاه ها
فهرست